ความแห้งแล้งของเคปทาวน์สามารถสอนเมืองอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้อย่างไร

ความแห้งแล้งของเคปทาวน์สามารถสอนเมืองอื่น ๆ เกี่ยวกับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้อย่างไร

เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว เช่นพายุไซโคลนอิดาอิที่เพิ่งทำลายล้างเมืองเบรา ประเทศโมซัมบิก และพายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ที่พัดถล่มเมืองฮิวสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เป็นประเภทของสภาพอากาศสุดขั้วที่เมืองต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้น เมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานอย่างไม่เป็นทางการอย่างกว้างขวางในประเทศกำลังพัฒนา กำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสภาพอากาศใหม่เหล่านี้ แม้ว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมักจะส่งผลกระทบร้ายแรง แต่เหตุการณ์

สภาพอากาศที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ เช่น ภัยแล้ง ก็อาจส่งผลเสียได้เช่นกัน

เมืองต่างๆ จำเป็นต้องสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบช่วงนี้ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเมืองอื่นๆ การดึงบทเรียนจากที่อื่นที่เคยผ่านวิกฤตสภาพอากาศเป็นวิธีที่ดีในการป้องกันแรงกระแทกและความเครียดในอนาคต

หนึ่งกรณีล่าสุดที่เมืองต่างๆ ทั่วโลกกำลังจับตามองคือความแห้งแล้งอย่างรุนแรงของเคปทาวน์และการคุกคามของ”เดย์ซีโร่”เมื่อก๊อกน้ำของเมืองกำลังจะแห้ง แม้ว่าเมืองนี้ใกล้จะต้องปิดก๊อกแล้ว แต่พวกเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ หลังจากฝนตกดีขึ้นในปี 2018 และลดการใช้น้ำทั่วเมืองลงอย่างมาก ตอนนี้เขื่อนมีปริมาณน้ำเต็มมากกว่าในปี 2017 และ 2018 อย่างแน่นอน แม้ว่ายังจำเป็นต้องระมัดระวังล่วงหน้าก่อนฝนจะตกในฤดูหนาว

ฉันทำการวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนสำคัญที่จะนำมาจากความแห้งแล้งของเคปทาวน์ ฉันพบว่ารัฐบาลท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับหลาย ๆ ด้านหากพวกเขาต้องการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของน้ำในเมืองและปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงด้านสภาพอากาศได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการรวบรวมและการสื่อสารข้อมูล การมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และทำให้การตัดสินใจปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น

และที่สำคัญคือ ฉันพบว่าธรรมาภิบาลต้องเข้มแข็งขึ้น แม้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกน้อยเป็นเวลา 3 ปีจะทำให้ระดับเขื่อนต่ำมาก แต่ก็มีการพังทลายในปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับเทศบาลซึ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องการระบบความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างเทศบาล มณฑล และรัฐบาลกลาง

ในแอฟริกาใต้กรมน้ำและสุขาภิบาล แห่งชาติ มีหน้าที่ดูแลให้มีน้ำ

ปริมาณมากเพียงพอ ซึ่งมักจะอยู่ในเขื่อน ซึ่งสามารถถ่ายโอนไปยังเทศบาลได้ จากนั้นเทศบาลจะได้รับคำสั่งให้จัดหาน้ำดื่มที่สะอาด ซึ่งหมายความว่าการประสานงานระหว่างรัฐบาลในขอบเขตของรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ในขณะที่มันยืนอยู่อาณัติของทรงกลมที่แตกต่างกันทับซ้อนกัน สิ่งนี้สร้างความสับสนและหมายความว่าเจ้าชู้มักจะผ่านไป: ฝ่ายหนึ่งจะยืนกรานว่าความสามารถเฉพาะไม่ใช่หน้าที่ของตน และส่งต่องานนั้นไปยังอีกด้านหนึ่ง

สำหรับสิ่งนี้จะได้รับการแก้ไข จะต้องมีความชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบและบทบาทร่วมกัน ตลอดจนการพัฒนาความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องเสริมสร้างทักษะทางเทคนิค ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลและสถาบัน สิ่งนี้ต้องการความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง

การทำงานร่วมกันภายในหน่วยงานเทศบาลก็จำเป็นต้องปรับปรุงเช่นกัน ความแห้งแล้งของเคปทาวน์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของเรื่องนี้ ก่อนปี 2560 มีการทำงานร่วมกันอย่างจำกัดระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของเมืองเกี่ยวกับปัญหาน้ำ อย่างไรก็ตาม ในช่วงภัยแล้ง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบางแห่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากความซับซ้อนของวิกฤตเริ่มชัดเจน

ความร่วมมือภายในรัฐบาลไม่เพียงมีความสำคัญเท่านั้น แต่ยังต้องขยายออกไปนอกเหนือรัฐบาลด้วย ในช่วงวิกฤต สังคมทั้งหมดจำเป็นต้องมีส่วนร่วม รวมถึงประชาชนและภาคธุรกิจ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคจำเป็นต้องสมดุลกับโอกาสสำหรับกลุ่มที่กว้างขึ้นในการแบ่งปันมุมมองและข้อกังวล ความร่วมมือสามารถช่วยรวบรวมมุมมองที่หลากหลายและการสนับสนุนที่จำเป็นในการตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อน

เทศบาลที่พัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระหว่างดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติ จะสามารถตอบสนองต่อวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั่นเป็นเพราะพวกเขาจะสามารถควบคุมความรู้และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ง่ายขึ้น

ในอ่าวเนลสัน แมนเดลาหอการค้าได้ดำเนินการดังกล่าวโดยการกระชับความสัมพันธ์กับเทศบาลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในเมือง พวกเขาตระหนักดีว่าทุกธุรกิจต้องใช้ไฟฟ้า น้ำ การขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น จึงมุ่งเน้นที่การปรับปรุงพื้นที่เหล่านี้ เทศบาลได้พัฒนาคณะทำงานที่ประกอบด้วยอาสาสมัครจากบริษัทสมาชิกที่มีทักษะในด้านดังกล่าว

ที่สำคัญมีข้อตกลงว่ารถไฟฟ้าจะให้ผู้บริหารระดับสูงนั่งประชุมทีมเฉพาะกิจเพื่อให้แผนไปสู่การปฏิบัติ ความสัมพันธ์ประเภทนี้สามารถประเมินค่าไม่ได้ในช่วงวิกฤต

ก้าวไปข้างหน้า

ในขณะที่การศึกษาของฉันมุ่งเน้นไปที่เคปทาวน์ การค้นพบนี้สามารถนำไปใช้กับเมืองอื่นๆ ที่ต้องการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช่ เมืองต่างๆ ต้องให้ความสนใจมากขึ้นว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อทรัพยากรอย่างไร โดยเฉพาะน้ำ แต่สิ่งที่สำคัญพอๆ กันคือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของระบบน้ำ เมืองที่ปรับตัวได้ดีคือเมืองที่เข้าใจว่าใครรับผิดชอบอะไร และมีความไว้วางใจและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างและภายในรัฐบาล

เพื่อสร้างความสามารถในการปรับตัว จำเป็นต้องมีทักษะประเภทใหม่ๆ รัฐบาลท้องถิ่นจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับวิธีการสร้างความร่วมมือ เปิดใช้งานความยืดหยุ่น และสนับสนุนการเรียนรู้ ทักษะเหล่านี้เป็นประเภทของทักษะที่จำเป็นสำหรับเมืองที่มีการปรับตัวที่ดี แต่รัฐบาลท้องถิ่นยังขาดอยู่บ่อยครั้ง

เว็บสล็อต / สล็อตเว็บตรง แตกหนัก